Wanneer moet ik op zoek naar een vroedvrouw?

Veel vrouwen gaan pas laat in hun zwangerschap op zoek naar een vroedvrouw. Zij bieden echter veel meer dan alleen geboortebegeleiding en nazorg. Lees hier hoe je kan profiteren van een vroedvrouw tijdens de zwangerschap.

Of en wanneer een verloskundige zinvol is, hangt vooral af van welke diensten je graag wilt gebruiken. Als een verloskundige je tijdens je zwangerschap begeleidt, is het raadzaam om te beginnen met kijken vanaf de eerste tekenen van zwangerschap. Als je alleen ondersteuning bij de nazorg wenst, kan de keuze van een geschikte vroedvrouw ook aan het begin van het laatste trimester van de zwangerschap worden gemaakt.

De verloskundige als belangrijke adviseur tijdens de zwangerschap

Als er een baby op komst is, hebben vooral degene die voor het eerst mama worden veel vragen vanaf het begin. Onzekerheid en angst voor het ziekenhuis en de bevalling komen ook vaak voor.

Daarom willen veel zwangere vrouwen een mantelzorger die persoonlijk voor hen zorgt en die hen te allen tijde met raad en daad bijstaat. Een verloskundige zorgt voor je tijdens je zwangerschap. Ze beantwoordt vragen die zich voordoen en gaat gevoelig om met je zorgen en behoeften. Zij zal je ook adviseren over zwangerschapssymptomen zoals ochtendmisselijkheid, winderigheid of rugpijn. 

Ter preventie - wanneer ga je op zoek naar een verloskundige?

Als je zwangerschap geen complicaties kent, heb je de mogelijkheid om de verloskundige de prenatale zorg volledig over te laten nemen. In dit geval hoef je alleen maar de echo-onderzoeken te laten doen door een gynaecoloog. Deze drie basisonderzoeken vinden meestal plaats tijdens:

 • Week 8 tot 10 van de zwangerschap
 • In het eerste trimester (rond 12 weken)
 • In het tweede trimester (rond 20 weken)
 • In het derde trimester (rond 30 weken)

Als er speciale medische redenen zijn, kan aanvullend echografisch onderzoek nodig zijn.

"Advies inwinnen bij een verloskundige betekent niet dat je helemaal afziet van medische hulp."

De vroedvrouw doet de rest van de zorg. In dit geval is het antwoord op de vraag ‘wanneer je op zoek moet gaan naar je verloskundige’, zo vroeg mogelijk. Als je de eerste tekenen opmerkt zoals een gemiste menstruatie, gevoelige borsten, misselijkheid en/of als een zwangerschapstest positief is, kun je op zoek gaan naar een verloskundige. 

Daarnaast is er een verloskundige aanwezig bij de controleafspraak die: 

 • Je bloeddruk en gewicht controleert
 • Bloedonderzoek doet
 • Je urine test op suiker en eiwit
 • Luistert naar de hartslag van de baby
 • De positie en grootte van de baby bepaalt door geoefend te palperen naarmate de zwangerschap vordert

Belangrijk: als de verloskundige complicaties of onregelmatigheden constateert, zal zij je zeker doorverwijzen naar een gynaecoloog. 

Advies inwinnen bij een verloskundige betekent niet dat je medische hulp volledig achterwege laat. Bij preventieve zorg door de vroedvrouw is dit echter meestal tot een minimum beperkt. Dit moet de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de zwangere vrouw bevorderen. Als gezonde zwangere vrouw ben je immers niet ziek.

De prenatale cursus

"Tijdens de cursus geeft de verloskundige je belangrijke informatie over het verloop van de zwangerschap, bevalling en het postnatale."

Een andere zeer nuttige dienst van verloskundigen zijn prenatale lessen. Je kunt kiezen uit verschillende cursussen:

 • Cursussen alleen voor zwangere vrouwen
 • Koppelcursussen voor beide ouders
 • Opfriscursussen voor mama’s die al één of meerdere kinderen hebben gekregen

Tijdens de cursus geeft de verloskundige je belangrijke informatie over het verloop van de zwangerschap, bevalling en het postnatale. Ze geeft tips over bewegen tijdens de zwangerschap, laat je ontspannings- en ademhalingsoefeningen zien die je kan gebruiken bij de bevalling en geeft uitleg over de verschillende vormen en posities van de bevalling. Het bevat ook eerste tips voor het geven van borstvoeding en de verzorging van de baby.

De verloskundige tijdens de bevalling

Of je nu thuis of in het ziekenhuis wilt bevallen: ook tijdens de bevalling is de verloskundige je belangrijkste contactpersoon. Als je je preventieve zorg bij haar gevolgd hebt, mag zij ook als vroedvrouw naar de verloskamer komen. Dat betekent dat je deze belangrijke tijd doormaakt met iemand die je goed kent. Dit kan vooral gunstig zijn als je voor het eerst een baby krijgt en/of bang bent om te bevallen. Bij de verloskundige die je vertrouwt, vind je de nodige rust en zekerheid om de bijzondere uitdagingen van de bevalling aan te kunnen. Zoek tijdig uit of het mogelijk is om in je ziekenhuis je eigen verloskundige mee te nemen.

"Een verloskundige mag een bevalling helemaal alleen verzorgen, van de bevalling tot het doorknippen van de navelstreng."

Belangrijk: wil je niet zelf op zoek naar je eigen verloskundige voor prenatale zorg, dan zijn er in de verloskamer dag en nacht vaste specialisten aanwezig. Deze geven je ook de best mogelijke ondersteuning tijdens de bevalling en helpen je baby om op de wereld te komen. Overigens: een verloskundige mag een bevalling helemaal alleen verzorgen, van de bevalling tot het doorknippen van de navelstreng van de pasgeborene. 

Voor nazorg - wanneer moet ik een verloskundige zoeken?

De zorg van de verloskundige eindigt meestal met een thuisbezoek aan de vrouwen die onlangs zijn bevallen. Het ziekenfonds dekt een groot deel van de kosten voor een zelfstandige vroedvrouw terug, tot wel 10 huisbezoeken. Tijdens deze bezoeken controleert de verloskundige de wondgenezing, het drinkgedrag en het gewicht van het kind en geeft advies over babyverzorging en borstvoeding. Aan het begin van het laatste trimester van de zwangerschap kun je op zoek gaan naar een geschikte verloskundige voor nazorg.

Als je besluit om alleen in het ziekenhuis van dit aanbod gebruik te maken, helpen de specialisten op de kraamafdeling je bij het vinden van een verloskundige. Vaak doet de verloskundige die je heeft begeleid bij de bevalling deze huisbezoeken.