Verlof voor en na de geboorte

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als werkneemster heb je in België recht op 6 weken prenataal verlof (zwangerschapsverlof) en 9 weken postnataal verlof (bevallingsverlof). Van de 6 weken prenataal verlof is er 1 week verplicht te nemen, van het postnataal zijn alle 9 weken verplicht. Je mag 1 week voor de uitgerekende geboortedatum niet meer gaan werken en je kan hierdoor maximaal 5 weken zwangerschapsverlof overdragen naar het postnataal verlof. Bij een meerling heb je recht op 19 weken moederschapsrust: 8 weken prenataal verlof en 10 weken postnataal verlof.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regels, bijvoorbeeld bij een vroegere of latere geboorte, ziekte voor de bevalling of opname van het kind in het ziekenhuis,…

De moederschapsrust voor zelfstandigen komt op 12 weken en bestaat uit een verplichte en niet-verplichte periode. De verplichte periode bedraagt 3 weken; 1 voor en 2 na de bevalling. De resterende weken neem je op naar keuze, dat kan voltijds of halftijds. Bekijk hiervoor de geldige periodes en regelgeving zeer goed.

De moederschapsrust voor werklozen bestaat ook uit een verplichte en niet-verplichte periode, waarvan 1 week verplicht prenataal verlof en 9 weken verplicht postnataal verlof.

Vergoeding tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Dit wordt geregeld door je ziekenfonds, voor zowel werkneemsters als zelfstandige mama’s. Deze dien je ten laatste 6 weken vóór de verwachte geboortedatum te contacteren. De uitkering bedraagt 82% van je loon de eerste 30 dagen van het bevallingsverlof. Vanaf de 32ste dag bedraagt dit nog 75% van je loon. Vastbenoemde overheidsambtenaren ontvangen 100% van hun loon.

Hoe aanvragen?

Laat het “Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” of dergelijk formulier van het ziekenfonds invullen door je arts of vroedvrouw en bezorg dit ten laatste 2 dagen vóór de aanvang van je moederschapsrust. Je kan ook het “Aanvraag tot moederschapsrust” attest gebruiken dat je kan terugvinden in het zwangerschapsboekje.
Als uitkeringsgerechtige werkloze moet je de dienst voor arbeidsbemiddeling van de RVA verwittigen.

Borstvoedingsverlof

Postnataal verlof kan verlengd worden in het kader van het geven van borstvoeding. Hier zijn 2 soorten:

1. Preventief (profylactisch) borstvoedingsverlof

Dit kan je aanvragen als je op je werk tijdens de borstvoedingsperiode wordt blootgesteld aan stoffen of omstandigheden die een risico kunnen betekenen voor jou en je kindje. Als hierbij geen aangepast werk mogelijk is, dan heb je recht op maximaal 5 maand preventief (profylactisch) borstvoedingsverlof na de bevalling. De uitkering staat hier gelijk aan 60% van je loon.

2. Individueel borstvoedingsverlof

Dit is een gunst van de werkgever, maar geen recht. Indien wel het geval, staat dit in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Bezoldigingen en duur staan hier ook in vermeld.

Borstvoedingspauzes op het werk

Je hebt het recht om één of twee keer per dag het werk even stil te leggen gedurende een half uur om ofwel borstvoeding te geven aan je kleintje ofwel moedermelk af te kolven. Deze pauzes zijn geldig tot maximaal 9 maanden na de geboorte.

Geboorteverlof

Dit kan opgenomen worden door de de vader, de meeouder of de samenwonende partner van een heterokoppel dat het kind niet wettelijk heeft erkend. Het bedraagt maximaal 15 dagen en moet worden opgenomen binnen 4 maanden na de geboorte. Gedurende 3 dagen heb je recht op 100% van je loon, daarna krijg je een uitkering van het ziekenfonds die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Adoptieverlof

Je hebt recht op 6 weken adoptieverlof dat je onder beide ouders verdeelt. Vanaf 2019 komt daar elke 2 jaar nog een extra week bij.

Bronnen: 
https://www.kindengezin.be/nl/thema/zwangerschap-en-geboorte/voorbereiden-op-de-geboorte/moederschapsrust-voor-werkneemsters
https://www.kindengezin.be/nl/thema/zwangerschap-en-geboorte/voorbereiden-op-de-geboorte/op-het-werk-en-soorten-verlof
https://www.kindengezin.be/nl/thema/zwangerschap-en-geboorte/voorbereiden-op-de-geboorte/verlofmogelijkheden-de-privesector
https://www.vlaanderen.be/adoptieverlof